Πήλινο αποθηκευτικό πιθάρι (00055)

Είδος: Πιθάρι
ΒΧΜ: 000055
Χώρος έκθεσης: I.2 Τα εγκόσμια

Χρονολόγηση: 6ος αι.

Περιοχή: Σταμάτα Αττικής (βασιλική Μυγδαλέζας)