Πήλινο μικρό κύπελλο (00108)

Είδος: Κύπελλο
ΒΧΜ: 000108
Χώρος έκθεσης: I.2 Τα εγκόσμια

Χρονολόγηση: 5ος - 6ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 9,5 Χ 7,2