Καλός Ποιμένας (00003)

Είδος: Μαρμάρινο αγαλμάτιο
ΒΧΜ: 000003
Χώρος έκθεσης: I.1 Παλαιές μορφές - νέα σύμβολα

Χρονολόγηση: 4ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 0,47
Περιοχή: Αθήνα

Μαρμάρινο αγαλμάτιο με σύμφυτη βάσηπου παριστάνει τον Καλό Ποιμένα, ένα από τα δημοφιλή σύμβολα του Χριστού κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.