Καλός Ποιμένας (00002)

Είδος: Μαρμάρινο αγαλμάτιο
ΒΧΜ: 000002
Χώρος έκθεσης: I.1 Παλαιές μορφές - νέα σύμβολα

Χρονολόγηση: 4ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 0,73X 0,2
Περιοχή: Κόρινθο

Ο «Καλός Ποιμένας» είναι ένα βοσκόπουλο με κριάρι στους ώμους του. Πατά σε κυκλική βάση μαζί με δυο μικροσκοπικά κριάρια που τον κοιτούν. Το θέμα του «Καλού Ποιμένα» έχει πλατιά διάδοση σε μνημεία της όψιμης αρχαιότητας, όπως –εκτός από τα τραπεζοφόρα– σαρκοφάγους, τοιχογραφίες τάφων, λυχνάρια. Η διάδοσή του αυτή διευκολύνθηκε από το πολυσήμαντο περιεχόμενο της μορφής του «Καλού Ποιμένα», ο οποίος μπορεί να εκφράσει ένα πλατύ σύνολο αρετών, αποδεκτών τόσο από τους παγανιστικούς όσο και από τους χριστιανικούς κύκλους. Το έργο, που βρέθηκε στην αρχαία Κόρινθο, θεωρείται προϊόν μικρασιατικού εργαστηρίου.