Μαρμάρινο επίκρανο παραστάδας (00515)

Είδος: Επίκρανο παραστάδας
ΒΧΜ: 000515
Χώρος έκθεσης: I.5 Χριστιανική Αίγυπτος. Κοπτική τέχνη

Χρονολόγηση: 4ος - 5ος αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 26x 33x 9

Επίκρανο παραστάδας από ασβεστόλιθο με σύμπλεγμα ερωτιδέα και παγωνιού.