Τμήμα ενδύματος (σήμα) από μαλλί και λινό. Φέρει υφασμένες παραστάσεις ιερών μορφών και θεμάτων από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. (00491)

Είδος: Χιτώνας
ΒΧΜ: 000491
Χώρος έκθεσης: I.5 Χριστιανική Αίγυπτος. Κοπτική τέχνη

Χρονολόγηση: 6ος - 8ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 41Χ8

Το σήμα, η πολύχρωμη υφαντή ταινία, προέρχεται από διακοσμητικό τμήμα χιτώνα. Συνήθως, πάνω στον λινό χιτώνα έραβαν σε κάθετη διάταξη ταινίες στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του, καθώς και χαμηλά στα μανίκια. Οι ταινίες αυτές άλλοτε είχαν καθαρά γεωμετρικά διακοσμητικά σχήματα και άλλοτε παραστάσεις με μορφές ανθρώπων, ζώων και φυτών. Στο εν λόγω σήμα οι παραστάσεις μοιράζονται σε τρία διάχωρα. Στο μεσαίο εικονίζεται όρθια ανδρική μορφή που προφανώς παριστάνει κάποιον άγιο, καθώς φέρει μεγάλο φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Στα άλλα δύο διάχωρα παριστάνονται, πολύ σχηματοποιημένα, ένα τετράποδο ζώο, δύο δέντρα και ψάρια, ενώ ανάμεσά τους είναι τοποθετημένες στιγμές σε σιγμοειδή γραμμή, δηλώνοντας ενδεχομένως το στοιχείο του νερού. Πιθανώς πρόκειται για σχηματοποιημένη απόδοση ενός ποτάμιου τοπίου με υδρόφιλα ζώα. Αυτού του είδους οι παραστάσεις, που κληρονομούνται από την ελληνιστική τέχνη και είναι πολύ συνηθισμένες στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες (4ο-8ο), διακοσμούν δάπεδα, τοίχους, αλλά και αντικείμενα μικροτεχνίας. Η γραμμική και σχηματική εκτέλεση του αντικειμένου μάς οδηγεί σε μία χρονολόγηση από τον 6ο ως τον 8ο αιώνα.