Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Οι κήποι .::. Παράδεισος .::. Βυζαντινός ναός

Ο βυζαντινός ναός ως πρόγευση του Παραδείσου

Η τελετουργία της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμος των ναών προσέφεραν στους Βυζαντινούς μια πρόγευση του Παραδείσου. Επιπλέον, η θέση των βυζαντινών ναών παρέπεμπε στον Παράδεισο, καθώς συχνά οι ναοί ήταν κτισμένοι μέσα σε ευχάριστους περίκλειστους κήπους. Η στενή σύνδεση του ναού με τον Παράδεισο αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμα κείμενα της βυζαντινής γραμματείας.