Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Οι κήποι .::. Παράδεισος

Παράδεισος

Ο παράδεισος, ο περίκλειστος κήπος, με τα νερά και την πλούσια βλάστηση, είναι, από  αρχαιοτάτων χρόνων, έννοια οικεία σε πολλούς λαούς.

Η φύση, η πλούσια βλάστηση, οι πανέμορφοι κήποι και τα άλση, στοιχεία που αποτελούσαν χαρακτηριστικό των πόλεων από την αρχαιότητα, προκαλούσαν τον θαυμασμό και στους βυζαντινούς χρόνους.

Σε θρησκευτικά συμφραζόμενα, η ιδέα του παραδείσου, στενά συνδεδεμένη με την προσδοκία των Χριστιανών για σωτηρία και αιώνια ζωή, ήταν κυρίαρχη στους βυζαντινούς ναούς, αλλά και στα κοιμητήρια.