Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Άλλες εκδόσεις

Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου

Ο τόμος συγκεντρώνει την ιστορία του Μουσείου, τα σημαντικότερα έργα των συλλογών του, τη δομή και τους ανθρώπους του.