Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Μικρά Μουσειολογικά

Μικρά Μουσειολογικά

 • Η συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία και εξέλιξη.

  28.10.2010

  Α. Πρακτικά στρογγυλής τράπεζας, ΒΧΜ 10/4/2006, Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το ΒΧΜ και η εξέλιξη της συντήρησης στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση [Μικρά Μουσειολογικά 3]. Αθήνα 2008 [2010] δεν πωλείται / διανέμεται δωρεάν κατόπιν σχετικής αιτήσεως

  περισσότερα
 • Μουσεία σε Μνημεία. Μια πρόκληση.

  18.08.2010

  Ημερίδα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2002, [Μικρά Μουσειολογικά 2]. Αθήνα 2008

  περισσότερα
 • Συντήρηση και έκθεση συντηρημένων έργων. Προβλήματα τεχνικά, προβλήματα αισθητικά.

  18.08.2010

  Πρακτικά ημερίδας, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 29 Ιανουαρίου 2003 [Μικρά Μουσειολογικά 1]. Αθήνα 2005

  περισσότερα
 • Η συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία και εξέλιξη.

  17.08.2010

  Α. Πρακτικά στρογγυλής τράπεζας, ΒΧΜ 10/4/2006, Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το ΒΧΜ και η εξέλιξη της συντήρησης στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση [Μικρά Μουσειολογικά 3]. Αθήνα 2008 [2010] δεν πωλείται / διανέμεται δωρεάν κατόπιν σχετικής αιτήσεως

  περισσότερα