Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Άλλες εκδόσεις

Ψηφίδα την ψηφίδα. Δημιουργία και συντήρηση ψηφιδωτών.

Ημερίδα Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 28 Μαρτίου 2007. Αθήνα 2008 [2010]