Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Λατρευτικά, Δημήτρης Κοντός (1931-1996)

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 16/7-30/9/2014.


Επιστ. επιμ. Ιωάννα Αλεξανδρή – Σοφία Γερογιώργη. Αθήνα 2014 [δίγλωσσο]