Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Eκτός ναού... Θησαυρός του 11ου αιώνα από το Μουσείο του Cluny.

Μικρός κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 28/4-3/8/2014,

επιστ. επιμ. δρ Αντώνης Τσάκαλος.
Αθήνα 2014 [Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά]