Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Τάσσος Τριανταφύλλου, Ταυτότητες. Το Μπαλουκλή και οι Ρωμιοί της Πόλης τον 19ο αι.

24 Ιανουαρίου 2014

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 10  Ιανουαρίου – 27 Aπριλίου 2014 [επιστ. επιμ. Α. Τσάκαλος, επιμ. Γιασμίνα Μωυσείδου], Αθήνα 2014. [Δίγλωσσο]