Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Μεσαιωνική Τέχνη της Σερβίας. Κατάλογος έκθεσης

Μεσαιωνική Τέχνη της Σερβίας. Κατάλογος έκθεσης, 27 Mαΐου-18 Αυγούστου 2013. Αθήνα 2013 (δίγλωσσο).

Κατάλογος έκθεσης Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 27 Mαΐου-18 Αυγούστου 2013 —σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Βελιγραδίου.