Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Άνθρωποι & Εικόνες. Κειμήλια Προσφύγων.

Κατάλογος έκθεσης [στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Icon Network], Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 29 Ιουνίου-31 Αυγούστου 2009. Αθήνα 2010.

[Δίγλωσσο] δεν πωλείται/ διανέμεται δωρεάν κατόπιν σχετικής αιτήσεως.