Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Σμάλτα, Χρώμα μέσα στον χρόνο.

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 21 Δεκεμβρίου 2007-17 Φεβρουαρίου 2008 [επιστ. επιμ.: Αντώνης Τσάκαλος]. Αθήνα 2008. [Δίγλωσσο]