Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Θράκη-Κωνσταντινούπολη: Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902)

Κατάλογος έκθεσης, Θράκη-Αθήνα, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2007, [επιστ. επιμ.: Ευγενία Χαλκιά].  Αθήνα 2007. [Δίγλωσσο]