Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Γιάννης Κολέφας (1927-1986). Οδοιπορικό στην τέχνη του ψηφιδωτού.

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 28 Μαρτίου - 17 Ιουνίου 2007 [επιστ. επιμ.: Ελένη Μάργαρη]. Αθήνα 2007.