Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Πηλός και χρώμα. Νεώτερη κεραμική του ελλαδικού χώρου (15ος-19ος αι).

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 21 Δεκεμβρίου 2006 - 17 Φεβρουαρίου 2007 [επιστ. επιμ.: Μαρία Μπορμπουδάκη]. Αθήνα 2007.