Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Η Κίνα των TANG. Μια χρυσή εποχή (7ος-10ος αι. μ.Χ.).

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 10 Ιουλίου-31 Αυγούστου 2006 [επιστ. επιμ.: Πατρίτσια Σκώττη]. Αθήνα 2006. [Δίγλωσσο]