Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Μαΐστορες: Αντώνης Γκλίνος, Φώτης Ζαχαρίου.

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 27 Φεβρουαρίου-26 Απριλίου 2006 [επιστ. επιμ.: Σοφία Γερογιώργη], Αθήνα 2006. [Δίγλωσσο]