Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Σπήλαιο Ανδρίτσας - Μοιραίο καταφύγιο.

Σε συνεργασία με την Εφορεία της Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας της Νοτίου Ελλάδος. Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 26 Σεπτεμβρίου-15 Νοεμβρίου 2005. Αθήνα 2005. [Δίγλωσσο]