Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Συλλογή Γεωργίου Τσολοζίδη. Έργα βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.

Kατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 1η Ιουνίου – 31η Αυγούστου 2005 [επιστ. επιμ.: Ευγενία Χαλκιά], Αθήνα 2005. [Δίγλωσσο]