Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Κατάλογοι - Οδηγοί

Βυζάντιο και Νεώτερη τέχνη. Η πρόσληψη της Βυζαντινής τέχνης στην ελληνική ζωγραφική του α΄ μισού του 20ού αιώνα.

Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Άνοιξη 2009 – Φθινόπωρο 2010 [επιστ. επιμ.: Ιωάννα Αλεξανδρή]. Αθήνα 2009.