Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Παράταση της έκθεσης «Ιερά Γεωγραφία. Προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων (17ος – 19ος αι.)

Η έκθεση «Ιερά Γεωγραφία. Προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων (17ος – 19ος αι.)» - που παρουσιάζεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 20 Μαΐου 2016 - παρατείνεται έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης στο συνημμένο δελτίο τύπου.