Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο»


Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 9:30 – 14:00

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ημερίδα παρουσίασης του έργου Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»... 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερίδα στο συνημμένο δελτίο τύπου.