Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Έκθεση στο πλαίσιο του 35ου Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Στο πλαίσιο του 35ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που συγκαλείται από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 23 έως και τις 26 Απριλίου 2015,  με ειδικό επιστημονικό θέμα «Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: Τοπογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη», εκτίθενται οκτώ έργα από τις Συλλογές του Μουσείου.

Περισσότερα για την έκθεση στο συνημμένο δελτίο τύπου.