Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

«Αυτά που δεν βλέπουν οι Γκατζέ». Διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:30 η κοινωνική ανθρωπολόγος δρ Μαρία Φακιολά, θα δώσει διάλεξη στο Μουσείο με θέμα «Αυτά που δεν βλέπουν οι Γκατζέ».

Αντιλαμβανόμαστε τους Ρομά / Τσιγγάνους ως εκείνους τους «άλλους» που κατοικούν στο «αλλού» της κοινωνικής πραγματικότητας,  με νοσταλγία (εξωτικοί άλλοι) ή με ανακούφιση (περιθωριοποιημένοι άλλοι). 
Αυτό το «αλλού» διαμορφώνεται από συγκεκριμένες εικόνες και αντιλήψεις, οι οποίες —είτε θετικές, είτε αρνητικές— σχηματίζουν έναν «τόπο» απ’ όπου οι Ρομά δεν μπορούν εύκολα να «διαφύγουν», όσο κι αν προσπαθούν. 
Θα ανιχνεύσουμε κάποιες από αυτές τις αντιλήψεις, μέσα από τις οποίες περιγράφονται οι Ρομά/Τσιγγάνοι συμπολίτες μας, και θα ελέγξουμε την ορθότητά τους στην περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Με τους Ρομά στο Μουσείο» η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, συντονίζεται από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και υλοποιείται με την συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 

Στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνική πρόσβαση Ρομά πληθυσμών στην πολιτιστική κληρονομιά, να τονώσει την ιστορική τους αυτογνωσία και να γνωστοποιήσει σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας χαρακτηριστικά της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά που ανατρέπουν στερεότυπες αντιλήψεις. 
Παράλληλα σκοπεύει να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων μουσειακών δράσεων διάχυσης καλών πρακτικών, ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Η Μαρία Φακιολά εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων 
της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Κοινωνικές σχέσεις και ταυτότητες στην κοινότητα Ρομά της Αγίας Βαρβάρας». 
Έχει εργαστεί και ασχοληθεί ερευνητικά με ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό.