Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Το Βυζαντινό Μουσείο στην ψηφιακή εποχή

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, υλοποιεί το έργο «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκληση» και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Πρόκειται για καίριο έργο που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή τόσο των μοναδικής αξίας και σπανιότητας αντικειμένων του μουσείου όσο και των πολλαπλών διαφορετικών δραστηριοτήτων του.