Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Λάμπρου Γατή «Γλυπτικής Ραψωδία».

Στο Βυζαντινό Μουσείο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παρουσιάζεται η τελευταία
καλλιτεχνική ενότητα του Λάμπρου Γατή «Γλυπτικής Ραψωδία», η οποία περιλαμβάνει μια
σειρά γλυπτών από μέταλλο, ξύλο και πολυεστέρα, τα οποία παραπέμπουν σε σήμαντρα και
τύμπανα, κινούνται και παράγουν φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους. Κάθε έργο λειτουργεί
αυτόνομα. Ταυτόχρονα, καθώς τα γλυπτά «αφυπνίζονται» διαδοχικά, αφηγούνται αντίστοιχα
μέσα από τον ήχο και την κίνηση ένα κάλεσμα, χαρμόσυνες δοξασίες, επιθετικά και πένθιμα
εμβατήρια, θρήνο και έναν ύστατο χαιρετισμό.