Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2023

23 Μαΐου 2023

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει και φέτος στην ετήσια επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή δράση στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας σε θέματα προστασίας και ανάδειξης τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.


Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «θα υπάγω εις τους κήπους». Με αφορμή επιλεγμένα εκθέματα οι μικροί μας επισκέπτες θα εντοπίσουν εικονογραφικά στοιχεία που αποδίδουν το φυσικό και αστικό περιβάλλον σύμφωνα με την οπτική των ανθρώπων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής και στο τέλος θα δημιουργήσουν στους κήπους του Μουσείου τα δικά τους έργα.

Ώρα: 11.00-12.30

Η παραπάνω δράση είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (09:00-15:00).