Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα της έκθεσης «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ου αι. Μέσα από τα μάτια του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη» για μαθητές των σχολικών βαθμίδων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

20 Φεβρουαρίου 2023

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στο περιεχόμενο της έκθεσης και κατάλληλα  σχεδιασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα. 


1) Δημοτικό: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δημοτικό αποτελεί μια υβριδική πολυμορφική διαδικασία, που ενσωματώνει καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της γνωριμίας των μαθητών με την έκθεση. 


2) Γυμνάσιο: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το γυμνάσιο αποτελεί μία διαδραστική, παιγνιώδη γνωριμία με τις βασικές έννοιες και τα σημαντικότερα αντικείμενα της έκθεσης. 


3) Λύκειο: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το λύκειο κινείται στο πλαίσιο βιωματικής, αλληλεπιδραστικής περιήγησης στα σημαντικότερα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης. 


- Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση ηλεκτρονικά στο mysmyrna.edu@yahoo.com 


- Διάρκεια όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και περιηγήσεων: 90Ά


- Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα είναι 25 μαθητές.

Την Τετάρτη 22/2/2023 και ώρα 13:30-15:00 θα προσφερθεί ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της έκθεσης «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ου αι. Μέσα από τα μάτια του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη» για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στο mysmyrna.edu@yahoo.com