Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Τα Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου 2021

Συλλογή: Συλλογή Λοβέρδου
Προέλευση: Κρήτη 
Δημιουργός / Εργαστήριο: Αγγελος Ακοτάντος
Χρονολόγηση: 15ος αιώνας
Διαστάσεις: 127 x 90,5 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 13060