Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

¶γιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

03 Μαΐου 2021

Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Είδος: ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
Δημιουργός / Εργαστήριο: Γεώργιος Κλόντζας
Χρονολόγηση: 16ος αιώνας (β/2)
Διαστάσεις: 50 x 78 εκ.
ΒΧΜ 01555