Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Χριστός Ανέστη

02 Μαΐου 2021

Η Εις ¶δου Κάθοδος 
16ος αιώνας
Συλλογή Δ. Λοβέρδου
ΒΧΜ 13010