Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Η Προσευχή στη Γεθσημανή. Η προδοσία του Ιούδα και η σύλληψη του Ιησού.

29 Απριλίου 2021

17ος αιώνας
Συλλογή Δ. Λοβέρδου
ΒΧΜ 13003