Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Η παραβολή των δέκα παρθένων

27 Απριλίου 2021

17ος αιώνας ΒΧΜ 11524