Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Αλλαγή προγραμματισμού λόγω πένθους


Δευτέρα 13 - Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Λόγω πένθους, για την απώλεια του αγαπητού μας συναδέλφου Παναγιώτη (Πάνου) Βοσνίδη, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δεν θα πραγματοποιήσει:


α) Τη Δευτέρα 13/01/2020 σφραγίσεις εικόνων για εξαγωγή

β) Από Δευτέρα 13/01 έως και Τετάρτη 15/01/2020 εκπαιδευτικά προγράμματα