Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Μαΐου και την Τρίτη 4 Ιουνίου το Μουσείο θα λειτουργήσει από τις 14:00 έως τις 20:00.