Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Διαλέξεις .::. 2007

Κύκλος διαλέξεων 2007 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


17/01/2007
Όλγα Γκράτζιου: Με γράμματα και με εικόνες. Τα βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα και οι δημιουργοί τους.

21/02/2007
Δημ. Αποστολόπουλος: Οι περιπέτειες ενός επίσημου χειρόγραφου βιβλίου.

21/03/2007
Κρίτων Χρυσοχοϊδης: Οδοιπορικό στα αρχεία των Αθωνικών Μονών.

18/04/2007
Μάχη Παϊζη: Σε ξένα χέρια… Υφαρπαγή μνημείων γραπτού λόγου. Παραδείγματα από τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

16/05/2007
Αγαμέμνων Τσελίκας: Βιβλία Λάφυρα.