Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

«Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»

04 Δεκεμβρίου 2014 έως 30 Μαρτίου 2015

Για πρώτη φορά μία έκθεση επιχειρεί να  ερμηνεύσει τον  Δομήνικο  Θεοτοκόπουλο με βάση  το κοινωνικό και  πολιτισμικό περιβάλλον που καθόρισε κυρίαρχες καλλιτεχνικές του επιλογές. Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρεις  ενότητες.

Η πρώτη παρουσιάζει τη  σημασία της  Κρήτης για  τη  Βενετία τον  16ο αιώνα  και  χαρτογραφεί την  κοινωνική, ιδεολογική και  οικονομική διάρθρωση του  νησιού, με εργαλείο τη  σχέση πόλης-υπαίθρου.

Η δεύτερη εξετάζει τα  καλλιτεχνικά φαινόμενα του ιδιαίτερου αστικού, κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος των  Κρητικών πόλεων, δίνοντας έμφαση στο  πώς οι Κρητικοί ζωγράφοι επιχείρησαν να  συνδυάσουν τη  βυζαντινή με τη  δυτική παράδοση.

Η τελευταία ενότητα δομεί  μία ερμηνεία για  την  κρητική περίοδο του  Θεοτοκόπουλου, με βασικό  εργαλείο την  υφολογική εξέταση των  έργων  του και  τη  σύγκρισή τους  με άλλα  κρητικά έργα. Ποιοι  ήταν  τελικά οι λόγοι  που οδήγησαν τον  Θεοτοκόπουλο να  αναχωρήσει για  τη  Βενετία το  Φθινόπωρο του  1567 ή την  Άνοιξη  του  1568;


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της περιοδικής έκθεσης εδώ.

  • Ο Σταύρος Μπαλτογιάννης μιλάει για τον Θεοτοκόπουλο