Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΑΓΓΕΛΟΙ

17 Δεκεμβρίου 2008 έως 15 Φεβρουαρίου 2009

Στους χώρους του ΒΧΜ παρουσίασθηκε η περιοδική  έκθεση "Άγγελοι" . Η έκθεση περιλάμβανε 21 απο τα 62 έργα (ποικίλες αναπαραστάσεις αγγελικών μορφών από τις συλλογές του ΒΧΜ) που κοσμούν τις σελίδες του ομώνυμου ημερολογίου του Μουσείου για το έτος 2009.

Οι αγγελικές μορφές που συναντούμε στους εκθεσιακούς αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους του Βυζαντινού μουσείου, αποκαλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, καλλιτεχνικών ρευμάτων και αισθητικών προσεγγίσεων διαφορετικών τόπων και εποχών. Οι πάσης φύσεως μορφές των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των χερουβείμ, αποκαλύπτουν εύγλωττα έναν εικονογραφικό πλούτο που αποτυπώνεται με το πινέλο του αγιογράφου, τη βελόνα της κεντήστρας ή το σφυρί του ασημουργού. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από αυτές βλέπουμε φυλλομετρώντας το ημερολόγιο του Βυζαντινού μουσείου για το 2009.