Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

Ο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ-Με το χρωστήρα του ποιητή, με το φακό του Μάξιμου

25 Σεπτεμβρίου 2003 έως 02 Νοεμβρίου 2003

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει φωτογραφίες του Πλάτωνα Μάξιμου, οι οποίες αποτυπώνουν την εικαστική πλευρά του ποιητή. Η δεύτερη παρουσιάζει 200 περίπου αυθεντικά έργα του Γιάννη Ρίτσου, τα οποία χρονολογούνται από το 1949 έως το 1984.