Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

27 Αυγούστου 2002 έως 31 Οκτωβρίου 2002

Επίλεκτα αγγεία της βυζαντινής τέχνης περιλαμβάνονται στην έκθεση, η οποία άντλησε το υλικό της από το πλούσιο απόθεμα των μουσείων σε βυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική. Μόνος περιορισμός η επιλογή των αντικειμένων εκείνων που παρουσιάζουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές διακόσμησης μέσα στους αιώνες, υπακούοντας στις διαφορετικές συνθήκες κάθε τόπου και στις ανάγκες της εποχής. Από τις συλλογές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου Πιερίδη - Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης και του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου προέρχονται έτσι τα εκατό αντικείμενα της έκθεσης, τα οποία καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο από τον 9ο ως τον 15ο αιώνα.