Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

01 Ιανουαρίου 2000 έως 06 Μαΐου 2000

Με τον τίτλο «Αυθεντικά και αντίγραφα» παρουσιάστηκαν επιλεγμένες εννέα αυθεντικές βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, πέντε αγιορείτικα χαρακτικά, τρεις τηνιακοί φεγγίτες με τα αντίγραφά τους. Τα αντίγραφα, καμωμένα από καλλιτέχνες, είναι ξεχωριστές δημιουργίες.

Η παραγωγή των αντιγράφων έγινε από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Τα έργα προέρχονται αποκλειστικά από τις συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου και δεν θα μπορεί να τα βρει κανείς πουθενά αλλού.