Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Νέες κυκλοφορίες

Ιστορία και Τέχνη. Μνήμη Δημήτρη Κωνστάντιου.


Από τους κύκλους διαλέξεων του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

επιμ. έκδ. Γ. Μωυσείδου. Αθήνα 2014, σσ. 368.