Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Περιοδικό ILISSIA

ILISSIA, τεύχος 5-6


Φθινόπωρο 2009 - Άνοιξη 2010

Περιεχόμενα

Αφιέρωμα 1
Το Βυζαντινό Μουσείο ολοκληρώνεται

Το βυζαντινό Μουσείο γυρίζει σελίδα
Δ. Κωνστάντιος

Μια πρόκληση κι ένα στοίχημα
Α. Τζάκου

Αφιέρωμα 2
Τοπικές ιστορίες – εναλλακτικές προσεγγίσεις

Η έκθεση στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, ένα ενδιαφέρον πείραμα στον ελληνικό
μουσειακό χάρτη
Α. Τσιτούρη

Οι ιππότες στο Clermont.
Ένα μουσείο για τους Σταυροφόρους
Δ. Αθανασούλης

Το μουσείο της αρχαίας πόλης της Σάμου
Από τη φιλοσοφία στο σενάριο και την εφαρμογή
Στ. Δασκαλάκης

Αρχαιολογικός χώρος για την τοπική ανάπτυξη;
Μια πρόταση για τη δημιουργία
«ζωντανού» Αρχαιολογικού Πάρκου στα Αντικύθηρα
Ά. Τσαραβόπουλος

Θέσεις Απόψεις
Εφαρμοσμένη και θεωρητική μουσειολογία στην Ελλάδα
Μ. Σκαλτσά

Ιδέες και δράσεις

«Έφτασα σε αυτήν την ηλικία και δεν είχα ξαναπάει σε μουσείο…»
Στ. Γκότσης – Ο. Φατώλα

«Praxis»: εκθέτοντας στον δημόσιο χώρο
Ε. Μάργαρη

Ανασκάπτοντας αρχεία: η Αρχαιολογική Υπηρεσία εκθέτει το παρελθόν της
Δ. Αθανασούλης

Άνθρωποι και Εικόνες. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ICON NETWORK
Μ. Φιλιππούση – Ά. Σταματέλου

Σχεδιασμός για Όλους: Αρχιτεκτονική και Δημοκρατία
Μ. Θεοδώρου

Μουσειακή πραγματικότητα και μουσειακή πολιτική στην Ελλάδα. Μια
ανολοκλήρωτη σχέση
Σπ. Πυρπύλη

Διαδικασίες δανεισμού συλλογών: το παράδειγμα του Ιδρύματος Solomon
R.Guggenheim
Ε. Σταματοπούλου

Μουσείο-Σκευοφυλάκιο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
Λ. Κατσανίκα-Στεφάνου

Τα εν οίκω εν δήμω

Από την ιστορία του ΒΧΜ
Οι τοιχογραφίες της Επισκοπής Ευρυτανίας:
από το μνημείο στο μουσείο. Η περιπέτεια ενός μνημείου
Σ. Γερογιώργη

Περί αντιγραφής χειρογράφων
Δ. Νικολιάνος

Πωλητήρια μουσείων
Μια έρευνα για το πωλητήριο του ΒΧΜ
Ά. Σταματέλου

Τα νέα του ΒΧΜ
Μ. Ζήνδρου

Η δράση του Συλλόγου των Φίλων

Μουσεία του κόσμου
Ο κύριος Soane είναι ακόμα εδώ. Το σπίτι μουσείο ενός αρχιτέκτονα συλλέκτη
Δ. Στεφανίδου

Βιβλία – Συνέδρια

Βυζαντινό Μουσείο. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
Ι. Κακούρης

Στα παρασκήνια του μουσείου. Η διαχείριση των μουσειακών συλλογών.

Ν. Κωνστάντιος

Δύο συναντήσεις για τη μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα
Στ. Γκότσης

Επικοινωνία

Διάλογος για τις μουσειακές σπουδές στην Ελλάδα

Τα «Σιωπηλά Παρελθόντα» και οι αιγυπτιακές συλλογές στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο

Έγραψαν για τα Ιλίσσια