Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Περιοδικό ILISSIA

ILISSIA τεύχος 4


Άνοιξη 2009

Περιεχόμενα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Εκθεσιακές προσεγγίσεις της Μεσαιωνικής Νουβίας

Ελληνοσουδανική συνεργασία στο Εθνικό Μουσείο του Σουδάν
Α. Τσάκος – Α. Ρακμάν Άλι

Η Μεσαιωνική Νουβική Συλλογή στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας
E. Mierzejewska

Αρχαίοι θησαυροί του Σουδάν: Γοητεύοντας τον κόσμο
J.R. Anderson

Τα χριστιανικά βασίλεια του Σουδάν. Η παρουσίαση ενός άγνωστου μεσαιωνικού πολιτισμού
Α. Μπεκιάρης – Α. Τσάκος

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ
Σιωπηλά παρελθόντα
Κ. Κωτσάκης

ΙΔΕΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Τι θα αλλάζατε σε ένα μουσείο; Η έκθεση «Βυζαντινές επί-σκέψεις. 21 φοιτητές παρεμβαίνουν στο ΒΧΜ»
Α. Γκαζή

Το εκθέτειν του θανάτου
Δ. Στεφανίδου

Η γυναίκα στα μουσεία: Εκθεσιακή απουσία μιας ιστορικής παρουσίας
Ε. Μάργαρη

Για ένα πρόγραμμα μουσειακής έκθεσης
Λ. Κατσανίκα-Στεφάνου

Η προθήκη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Γ. Παπαδέλη-Marconi

Προσωρινή συν-αρμολόγηση ψηφιδωτού δαπέδου σε εκθεσιακό χώρο
Ό. Κολέφα

ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΝ ΔΗΜΩ
Από την ιστορία του ΒΧΜ. 1964: Η δημιουργία του Φωτογραφικού Αρχείου Βυζαντινής Τέχνης.
Β. Χόρτη

Θέματα διαχείρισης μιας συλλογής: η περίπτωση της Συλλογής Χειρογράφων, Παλαιτύπων και Χαρτώων του ΒΧΜ
Α. Λαζαρίδου

Τα νέα του ΒΧΜ
Μ. Ζήνδρου

Η δράση του Συλλόγου Φίλων

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο
Π. Βοσνίδης

Μουσεία σε μνημεία. Μια πρόκληση
Σ. Χαραλαμπίδου-Διβάνη

Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας στην Πράγα. Museum and change III
Π. Αδάμ-Βελένη

Πολιτισμός και Τεχνολογία: Ψηφιοποιώντας μνημεία, συλλογές και αρχεία
Ε. Σταματοπούλου – Ε. Παπαδοπούλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάλογος για τις μουσειακές σπουδές στην Ελλάδα

Εντυπώσεις από το τρίτο τεύχος του ILISSIA