Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Περιοδικό ILISSIA

ILISSIA τεύχος 3


Φθινόπωρο 2008

02 Σεπτεμβρίου 2008

Περιεχόμενα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Μουσειακές σπουδές στην Ελλάδα

Από τη μουσειολογία στο μουσείο
Μ. Σκαλτσά

Μουσεία και νέες τεχνολογίες. Σπουδές Πολιτισμικής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Α. Μπούνια – Σ. Δασκαλοπούλου

Μουσειακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Δερμιτζάκης

Η ανανέωση των μουσείων, οι ανακατατάξεις στην ανώτατη εκπαίδευση και οι μουσειακές σπουδές στην Ελλάδα
Ο. Γκράτζιου

Μουσειακές σπουδές: εν τοις πράγμασι…
Δ. Κωνστάντιος

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ
Ζητήματα απλά, αλλά όχι αυτονόητα
Α. Γκαζή

ΙΔΕΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Το μουσείο στη δίνη της «παγκοσμιοποίησης» και της «πολυπολιτισμικότητας»
Στ. Γκότσης

Ναυτικά μουσεία και εθνική ταυτότητα. Η ελληνική περίπτωση
Ε. Στεφάνου

«Ψηφιδωτό Πολιτισμών»: Το μουσείο ως χώρος συνάντησης ανθρώπων και ιδεών
Ε. Κατσανίκα – Ι. Γαβριηλίδου

Το μουσείο «εντός των τειχών». Ιχνογραφήματα μιας συνάντησης στη φυλακή
Ό. Σακαλή – Σ. Γιοβάνογλου

Η διαπραγμάτευση του ά-κτιστου: μια ουτοπία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Μ. Θεοδώρου

Μουσειακές προθήκες: Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στα ελληνικά μουσεία
Ε. Σταματοπούλου – Μ. Πάγκαλου

ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΝ ΔΗΜΩ
Από την ιστορία του ΒΧΜ. 1965: Μια σημαντική χρονιά για την οργανωμένη συντήρηση στην Ελλάδα
Ε. Παπαδοπούλου

Τα νέα του ΒΧΜ
Μ. Ζήνδρου

Η δράση του Συλλόγου Φίλων

ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μουσειακές επι-σκέψεις
Βερολίνο-Βρυξέλλες
Δ. Κωνστάντιος

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Ντ. Τζωρτζάκη

Μουσείο και Νεωτερικότητα
Λ. Κατσανίκα-Στεφάνου

Διεθνές Συμπόσιο: «Προστασία εκθεμάτων μουσείων από σεισμούς»
Κ. Σπυράκος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ILISSIA στον Τύπο